defer çekiç kundağı

defer çekiç kundağı İng. drill cradle

defer çekiç kundağı için benzer kelimeler


defer çekiç kundağı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'f', 'e', 'r', ' ', 'ç', 'e', 'k', 'i', 'ç', ' ', 'k', 'u', 'n', 'd', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
defer çekiç kundağı kelimesinin tersten yazılışı ığadnuk çikeç refed diziliminde gösterilir.