delgi işlemcisi

delgi işlemcisi İng. keypunch operator

Nicelenmiş bir soru çizinliği ya da>-döküm çaprazından verileri delgi araçları yoluyla veri kartlarına aktaran kişi. bk. niceleme.


delgi işlemcisi için benzer kelimeler


delgi işlemcisi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'm', 'c', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
delgi işlemcisi kelimesinin tersten yazılışı isicmelşi igled diziliminde gösterilir.