delgi aracı

delgi aracı İng. keypunch machine

Verileri niceleme çizelgesinden veri kartına aktarmak üzere kulanılan ve her yanıtı kart üzerindeki uygun konuma bir delgi olarak işleyen araç.


delgi aracı için benzer kelimeler


delgi aracı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', ' ', 'a', 'r', 'a', 'c', 'ı', şeklindedir.
delgi aracı kelimesinin tersten yazılışı ıcara igled diziliminde gösterilir.