delgi kartı

delgi kartı İng. keypunch card

bk. veri kartı.


delgi kartı için benzer kelimeler


delgi kartı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', ' ', 'k', 'a', 'r', 't', 'ı', şeklindedir.
delgi kartı kelimesinin tersten yazılışı ıtrak igled diziliminde gösterilir.