delgi işletmeni

delgi işletmeni İng. card punch operator

Bir bilgi işlem merkezinde, kart delgi makinesini kullanarak veri giriş ve sağlama görevlerini yapan kişi. Bu görevi uğraş edinmiş kişi. bk. veri hazırlama işletmeni.


delgi işletmeni için benzer kelimeler


delgi işletmeni, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'l', 'g', 'i', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'm', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
delgi işletmeni kelimesinin tersten yazılışı inemtelşi igled diziliminde gösterilir.