denek gün

denek gün

Pazar günü.


denek gün için benzer kelimeler


denek gün, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', 'g', 'ü', 'n', şeklindedir.
denek gün kelimesinin tersten yazılışı nüg kened diziliminde gösterilir.