denek taşı

denek taşı

a. 1. min. Mihenk taşı. 2. mec. Bir kimse veya nesnenin değerini anlamaya yarayan şey: “Bugünün Türkiyesi'nde biricik ölçüt, denek taşı herkesin birbirini aşağılaması.” -S. İleri.


denek taşı için benzer kelimeler


denek taşı, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 'k', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
denek taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat kened diziliminde gösterilir.