denek

denek, -ği

a. Üzerinde deney yapılan canlı veya şey: “Yeni denek adaylarıyla uğraşmak onun göreviydi.” -O. Aysu.


denek

Sopa, değnek


denek

1. Dikkat. 2. Deneme, prova.


denek

Değnek.


denek İng. subject

Üzerinde, deney, araştırma, ölçme, sayısal işlem ve değerlendirme yapılan kimse ya da şey.


denek İng. subject

Üzerinde deneme yapılan birey ya da nesne.


denek İng. subject

Bir deneylemede deneysel değişkenin etkileri altında bırakılarak değişmeleri gözlenen ya da deneye vurulan edilgen birey ya da canlı. bk. katılmacı denek.


deñek

Hıyar, patlıcan vb. sebzelerin sapı.


dênek

Değnek.


Denek Fr. Eprouvette

denek için benzer kelimeler


denek, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
denek kelimesinin tersten yazılışı kened diziliminde gösterilir.