katılımlı denek

katılımlı denek İng. participant subject

Bir deneylemede edilgen bir denek olmak yerine araştırma amaçlarını benimseyerek etkin ve istençli olarak duruma katılan birey.


katılımlı denek için benzer kelimeler


katılımlı denek, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'l', 'ı', 'm', 'l', 'ı', ' ', 'd', 'e', 'n', 'e', 'k', şeklindedir.
katılımlı denek kelimesinin tersten yazılışı kened ılmılıtak diziliminde gösterilir.