dengesiz denklem

dengesiz denklem İng. unbalanced equation

dengesiz denklem için benzer kelimeler


dengesiz denklem, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', 'z', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', şeklindedir.
dengesiz denklem kelimesinin tersten yazılışı melkned zisegned diziliminde gösterilir.