dengesiz kalkınma

dengesiz kalkınma İng. unbalanced economic development, unbalanced growth

Az gelişmiş ülkelerde dengeli kalkınma modeli uygulamaları çok büyük kaynaklar gerektireceğinden sermaye yatırımlarının ekonominin seçilmiş anahtar kesimlerine yönlendirilmesiyle büyüme sürecinin hızlandırılacağını öngören ve F. Perroux tarafından ortaya atılıp Hirschman tarafından geliştirilen kalkınma modeli. krş. dengeli kalkınma


dengesiz kalkınma için benzer kelimeler


dengesiz kalkınma, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', 'z', ' ', 'k', 'a', 'l', 'k', 'ı', 'n', 'm', 'a', şeklindedir.
dengesiz kalkınma kelimesinin tersten yazılışı amnıklak zisegned diziliminde gösterilir.