dengesiz geri akış vanası

dengesiz geri akış vanası İng. unbalanced back-flow valve

Pissu gelmedikçe kapalı kaldığından, havanın akımını engelleyen geri akış vanası.


dengesiz geri akış vanası için benzer kelimeler


dengesiz geri akış vanası, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 's', 'i', 'z', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'v', 'a', 'n', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dengesiz geri akış vanası kelimesinin tersten yazılışı ısanav şıka ireg zisegned diziliminde gösterilir.