glomerulus içi geri akış

glomerulus içi geri akış İng. intraglomerular reflux

Glomerulus boşluğunun içerisinde proksimal tubulus epitelinin varlığı, intraglomerülar refluks. Böbreğin otolizinden veya akut nefrozislerden kaynaklanır.


glomerulus içi geri akış için benzer kelimeler


glomerulus içi geri akış, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'l', 'o', 'm', 'e', 'r', 'u', 'l', 'u', 's', ' ', 'i', 'ç', 'i', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', şeklindedir.
glomerulus içi geri akış kelimesinin tersten yazılışı şıka ireg içi suluremolg diziliminde gösterilir.