dengeli geri akış vanası

dengeli geri akış vanası İng. balanced back-flow valve

Pissu döşeminde, havanın akımını engellemiyecek biçimde yapılmış geri akış vanası


dengeli geri akış vanası için benzer kelimeler


dengeli geri akış vanası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'g', 'e', 'l', 'i', ' ', 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'v', 'a', 'n', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
dengeli geri akış vanası kelimesinin tersten yazılışı ısanav şıka ireg ilegned diziliminde gösterilir.