geri akış özofagitisi

geri akış özofagitisi İng. reflux esophagitis

Yemek borusu büzgeninin işlevsel bütünlüğünün bozulması sonucu mide asidinin ve pepsinin, yemek borusu mukozasında oluşturduğu hiperemi, çizgi tarzında ülserler ve erozyonlarla belirgin patolojik değişim, refluks özofagitis.


geri akış özofagitisi için benzer kelimeler


geri akış özofagitisi, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'r', 'i', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'ş', ' ', 'ö', 'z', 'o', 'f', 'a', 'g', 'i', 't', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
geri akış özofagitisi kelimesinin tersten yazılışı isitigafozö şıka ireg diziliminde gösterilir.