deniz akıntıları

deniz akıntıları İng. ocean currents

Anadeniz ve denizlerde suların çeşitli nedenlerle ve büyük uzaklıklar boyunca yer değiştirmeleri.


deniz akıntıları için benzer kelimeler


deniz akıntıları, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'a', 'k', 'ı', 'n', 't', 'ı', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
deniz akıntıları kelimesinin tersten yazılışı ıralıtnıka zined diziliminde gösterilir.