deniz-kaplumbağasıgiller

deniz-kaplumbağasıgiller İng. turtles

(Cheloniidae), (Yun. khelono = kaplumbağa) Omurgalı hayvanlardan sürüngenler (Reptilia) sınıfının pullu-sürüngenler (Squamata) takımının deniz-kaplumbağaları (Cheloniidea) alt-takımından bir familya.Ayakları yüzgeç gibidir, fakat ucunda pençe tırnakları vardır. Çorba kaplumbağası (Chelonia mydas), Karet kaplumbağası (Caretta caretta), kiremitli kaplumbağa (Chelonia imbricata) türleri iyi bilinir.


deniz-kaplumbağasıgiller için benzer kelimeler


deniz-kaplumbağasıgiller, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', '-', 'k', 'a', 'p', 'l', 'u', 'm', 'b', 'a', 'ğ', 'a', 's', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
deniz-kaplumbağasıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligısağabmulpak-zined diziliminde gösterilir.