deniz kırlangıcıgiller

deniz kırlangıcıgiller İng. terns

Kuşlar (Aves) sınıfının, yağmur kuşları(Charadriiformes) takımının, martılar (Lari) alt takımından, kanatları sivri, kuyrukları çatallı, tüyleri kara, ak, kül rengi karışık türlere sahip bir familya.


deniz kırlangıcıgiller için benzer kelimeler


deniz kırlangıcıgiller, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'c', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
deniz kırlangıcıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligıcıgnalrık zined diziliminde gösterilir.