deniz-kırlangıcıgiller

deniz-kırlangıcıgiller İng. terns

(Sternidae), (Lat. sterna = deniz kırlangıcı) Omurgalı hayvanlardan kuşlar (Aves) sınıfının yağmurkuşları (Charadriiformes) takımının martılar (Lari) alt-takımına giren bir familyası. Kanatları sivri, kuyrukları çatallı olan su kuşlarıdır. Tüyleri kara, ak, külrengi karışık olur. Pekçok türü vardır. Deniz kırlangıcı (Sterna hirundo), ak-alınlı (S. albifrons), ırmak kırlangıcı (S. fluviatilis), kıyı kırlangıcı (S. paradisaea), büyük-kuyruklu deniz kırlangıcı (S. macrura), ak-bıyıklı deniz kırlangıcı (Chlidonias hybrida), ak-kanatlı deniz kırlangıcı (Ch. leucoptere), kara deniz-kırlangıcı (Ch. nigra) iyi bilinirler.


deniz-kırlangıcıgiller için benzer kelimeler


deniz-kırlangıcıgiller, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', '-', 'k', 'ı', 'r', 'l', 'a', 'n', 'g', 'ı', 'c', 'ı', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
deniz-kırlangıcıgiller kelimesinin tersten yazılışı relligıcıgnalrık-zined diziliminde gösterilir.