deniz uçağı

deniz uçağı

a. Su üzerinden havalanabilecek ve uçuştan sonra yine su üzerine inebilecek biçimde düzenlenmiş hava taşıtı.


deniz uçağı için benzer kelimeler


deniz uçağı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'n', 'i', 'z', ' ', 'u', 'ç', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
deniz uçağı kelimesinin tersten yazılışı ığaçu zined diziliminde gösterilir.