dev böbrek solucanı

dev böbrek solucanı İng. giant kidney worm

Erkekleri 35 cm, dişileri 103 cm uzunluğunda, kırmızı renkli, genellikle sığır, köpek, at ve diğer hayvanlarda seyrek olarak insanlarda parazitlenen, böbreklerin pelvis kısmına veya peritona yerleşen, böbrek dokusunda şiddetli tahribata ve ölüme neden olabilen, bilinen en büyük nematod türü, Dioctophyma renale.


dev böbrek solucanı için benzer kelimeler


dev böbrek solucanı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'b', 'ö', 'b', 'r', 'e', 'k', ' ', 's', 'o', 'l', 'u', 'c', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
dev böbrek solucanı kelimesinin tersten yazılışı ınaculos kerböb ved diziliminde gösterilir.