dev kanguru

dev kanguru İng. giant hopper

Keseli memeliler (Marsupialia) takımının, kangurugiller (Macropodidae) familyasından, 210 cm kadar uzunlukta, 90 cm kadar kuyruğu olan, art bacakları çok uzun ve kuvvetli, Avustralya'da yaşayan bir tür.


dev kanguru İng. giant hopper

(Macropus giganteus) Keseliler (Marsupialia) takımının kangurugiller (Macropodidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 210, kuyruğu 90 cm. Ard bacakları çok uzun ve kuvvetlidir. Avusturalyada yaşar.


dev kanguru için benzer kelimeler


dev kanguru, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'v', ' ', 'k', 'a', 'n', 'g', 'u', 'r', 'u', şeklindedir.
dev kanguru kelimesinin tersten yazılışı urugnak ved diziliminde gösterilir.