dikeç grafiği

dikeç grafiği İng. column chart

dikeç grafiği için benzer kelimeler


dikeç grafiği, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'ç', ' ', 'g', 'r', 'a', 'f', 'i', 'ğ', 'i', şeklindedir.
dikeç grafiği kelimesinin tersten yazılışı iğifarg çekid diziliminde gösterilir.