diken serçesi

diken serçesi

Çalı kuşu, çalı bülbülü, bokluca bülbül, çinkit kuşu


diken serçesi için benzer kelimeler


diken serçesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'e', 'n', ' ', 's', 'e', 'r', 'ç', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
diken serçesi kelimesinin tersten yazılışı iseçres nekid diziliminde gösterilir.