dikişten açılma

dikişten açılma Fr. déhiscence suturale

(botanik)


dikişten açılma için benzer kelimeler


dikişten açılma, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'k', 'i', 'ş', 't', 'e', 'n', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'l', 'm', 'a', şeklindedir.
dikişten açılma kelimesinin tersten yazılışı amlıça netşikid diziliminde gösterilir.