dili durmak

dili durmak

susmak, dedikodu etmemek: “Götüreceği cadı karının dili dursa neyse... Okuyup iyileştirirse herkese yayar.” -A. Kutlu.


dili durmak için benzer kelimeler


dili durmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'd', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dili durmak kelimesinin tersten yazılışı kamrud ilid diziliminde gösterilir.