dili güllü

dili güllü

Yüze karşı iyi konuşan fakat arkadan kötü olan kimse, ikiyüzlü.


dili güllü için benzer kelimeler


dili güllü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ü', 'l', 'l', 'ü', şeklindedir.
dili güllü kelimesinin tersten yazılışı üllüg ilid diziliminde gösterilir.