dili kırkma

dili kırkma

Sığır cinsinden olan hayvanların soğuktan dilleri üzerinde çıkan siyah kabarcıklar.


dili kırkma için benzer kelimeler


dili kırkma, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'k', 'ı', 'r', 'k', 'm', 'a', şeklindedir.
dili kırkma kelimesinin tersten yazılışı amkrık ilid diziliminde gösterilir.