dili uzamak

dili uzamak

haddini bilmeden konuşmak.


dili uzamak için benzer kelimeler


dili uzamak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'u', 'z', 'a', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
dili uzamak kelimesinin tersten yazılışı kamazu ilid diziliminde gösterilir.