dili yatkınlık

dili yatkınlık, -ğı

a. Dili yatkın olma durumu.


dili yatkınlık için benzer kelimeler


dili yatkınlık, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 't', 'k', 'ı', 'n', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
dili yatkınlık kelimesinin tersten yazılışı kılnıktay ilid diziliminde gösterilir.