dilim aycıl düğül

dilim aycıl düğül Fr. Ganglion semi-lunaire

dilim aycıl düğül için benzer kelimeler


dilim aycıl düğül, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'a', 'y', 'c', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'l', şeklindedir.
dilim aycıl düğül kelimesinin tersten yazılışı lüğüd lıcya milid diziliminde gösterilir.