dilim aycıl

dilim aycıl Fr. semi-lunaire

dilim aycıl için benzer kelimeler


dilim aycıl, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'm', ' ', 'a', 'y', 'c', 'ı', 'l', şeklindedir.
dilim aycıl kelimesinin tersten yazılışı lıcya milid diziliminde gösterilir.