diline virt etmek

diline virt etmek

diline dolamak: “Şartını âdeta manzum, kafiyeli bir nakarat gibi diline virt etmişti.” -Ö. Seyfettin.


diline virt etmek için benzer kelimeler


diline virt etmek, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'l', 'i', 'n', 'e', ' ', 'v', 'i', 'r', 't', ' ', 'e', 't', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
diline virt etmek kelimesinin tersten yazılışı kemte triv enilid diziliminde gösterilir.