dip bağı

dip bağı

Ahırlarda hayvanları bağlamaya yarayan ip.


dip bağı için benzer kelimeler


dip bağı, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'p', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
dip bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab pid diziliminde gösterilir.