disülfür bağı

disülfür bağı İng. disulfide link

Polipeptit ve proteinlerin ikincil ve üçüncül yapılarına katkıda bulunan SS bağı.


disülfür bağı İng. disulphur bond

Disülfit bağı.


disülfür bağı için benzer kelimeler


disülfür bağı, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 's', 'ü', 'l', 'f', 'ü', 'r', ' ', 'b', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
disülfür bağı kelimesinin tersten yazılışı ığab rüflüsid diziliminde gösterilir.