dizey izi

dizey izi İng. trace of a matrix

Dizeyin köşegen öğeleri toplamı.


dizey izi için benzer kelimeler


dizey izi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'e', 'y', ' ', 'i', 'z', 'i', şeklindedir.
dizey izi kelimesinin tersten yazılışı izi yezid diziliminde gösterilir.