dizi ışıklar

dizi ışıklar İng. striplight, strip

Geniş bir alanı aydınlatan genel ışıklama dizgesi içinde kullanılan birbiri yanma konulmuş dizi ışıtaçlar. Çoğu kez, oluk biçiminde bir kutunun içine yan yana yerleştirilmiş 4 ile 150 vatlık ışıtaçların tümü.


dizi ışıklar için benzer kelimeler


dizi ışıklar, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', ' ', 'ı', 'ş', 'ı', 'k', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
dizi ışıklar kelimesinin tersten yazılışı ralkışı izid diziliminde gösterilir.