dizin hizmeti kabı

dizin hizmeti kabı İng. directory service container (DSC)

(DHK)


dizin hizmeti kabı için benzer kelimeler


dizin hizmeti kabı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'n', ' ', 'h', 'i', 'z', 'm', 'e', 't', 'i', ' ', 'k', 'a', 'b', 'ı', şeklindedir.
dizin hizmeti kabı kelimesinin tersten yazılışı ıbak itemzih nizid diziliminde gösterilir.