dizisel ilişki

dizisel ilişki İng. serial correlation

1) Bir zaman ya da uzay dizisinin öğeleri arasındaki ilişki, ay. bk. özilişki. 2) İki ayrı dizinin öğeleri arasındaki ilişki.


dizisel ilişki için benzer kelimeler


dizisel ilişki, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'l', 'i', 'ş', 'k', 'i', şeklindedir.
dizisel ilişki kelimesinin tersten yazılışı ikşili lesizid diziliminde gösterilir.