dizisel aygıt

dizisel aygıt İng. serial device

dizisel aygıt için benzer kelimeler


dizisel aygıt, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'a', 'y', 'g', 'ı', 't', şeklindedir.
dizisel aygıt kelimesinin tersten yazılışı tıgya lesizid diziliminde gösterilir.