dizisel iletişim

dizisel iletişim İng. serial communication

dizisel iletişim için benzer kelimeler


dizisel iletişim, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'l', 'e', 't', 'i', 'ş', 'i', 'm', şeklindedir.
dizisel iletişim kelimesinin tersten yazılışı mişiteli lesizid diziliminde gösterilir.