dizisel kapı

dizisel kapı İng. serial port

dizisel kapı için benzer kelimeler


dizisel kapı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 'k', 'a', 'p', 'ı', şeklindedir.
dizisel kapı kelimesinin tersten yazılışı ıpak lesizid diziliminde gösterilir.