dizisel sürekli gönderim

dizisel sürekli gönderim İng. sequentially continuous mapping

X,Y ilingesel uzayları verildiğinde, her (…) gönderimi.


dizisel sürekli gönderim için benzer kelimeler


dizisel sürekli gönderim, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'e', 'l', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'k', 'l', 'i', ' ', 'g', 'ö', 'n', 'd', 'e', 'r', 'i', 'm', şeklindedir.
dizisel sürekli gönderim kelimesinin tersten yazılışı mirednög ilkerüs lesizid diziliminde gösterilir.