dokumacı kuşugiller

dokumacı kuşugiller İng. weawer birds

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, öz ötücüler (Oscines) üst familyasından, gagaları koni biçiminde ve kuvvetli, tohum ve böceklerle beslenen türlere sahip bir familya.


dokumacı kuşugiller için benzer kelimeler


dokumacı kuşugiller, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'o', 'k', 'u', 'm', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', 'g', 'i', 'l', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
dokumacı kuşugiller kelimesinin tersten yazılışı relliguşuk ıcamukod diziliminde gösterilir.