durağan süreli yatırımlar

durağan süreli yatırımlar İng. fixed deposits

Belirli bir süre ile ve durağan bir üremle bağımlı yatırım.


durağan süreli yatırımlar için benzer kelimeler


durağan süreli yatırımlar, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'a', 'ğ', 'a', 'n', ' ', 's', 'ü', 'r', 'e', 'l', 'i', ' ', 'y', 'a', 't', 'ı', 'r', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'r', şeklindedir.
durağan süreli yatırımlar kelimesinin tersten yazılışı ralmırıtay ilerüs nağarud diziliminde gösterilir.