durum denklemi

durum denklemi İng. state equation
durum denklemi İng. equation of state

Termodinamik dengede bulunan bir dizgenin durumunu belirleyen değişkenler arasında kurulan matematiksel bağıntı.


durum denklemi için benzer kelimeler


durum denklemi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', ' ', 'd', 'e', 'n', 'k', 'l', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
durum denklemi kelimesinin tersten yazılışı imelkned murud diziliminde gösterilir.