duygudaşlık

duygudaşlık, -ğı

a. 1. Aynı duyguları paylaşma, empati: “Düşmüş kadınları bu dönemin yazarlarının yücelterek duygudaşlıkla çizdiklerini görüyoruz.” -M. And. 2. ruh b. Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme, empati.


duygudaşlık İng. sympathy

1. Birlikte duygulanım, bir şeyi birlikte yaşama, birlikte duyma; başkasının duygularını paylaşma. 2. Bir insanın bir başkasına karşı doğrudan doğruya bir eğilim duyması; bu eğilim belli bir nedene dayanmayabilir, onu iyice tanımadan da olabilir.


duygudaşlık İng. sympathy

Başka bir kişinin duygularını onunla paylaşma


duygudaşlık İng. sympathy

Bir insanın başkalarının yaşantıları ve uyaranları kendisininkiymiş gibi tepkide bulunması, başkalarının duygularını paylaşması durumu.


duygudaşlık, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'y', 'g', 'u', 'd', 'a', 'ş', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
duygudaşlık kelimesinin tersten yazılışı kılşadugyud diziliminde gösterilir.