eksibe

eksibe Ar. ek²ibe

a. jeol. esk. Kumul.


eksibe, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 'i', 'b', 'e', şeklindedir.
eksibe kelimesinin tersten yazılışı ebiske diziliminde gösterilir.