eksternal fertilizasyon

eksternal fertilizasyon

bk. dış döllenme


eksternal fertilizasyon İng. external fertilisation

Dış döllenme.


eksternal fertilizasyon için benzer kelimeler


eksternal fertilizasyon, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'k', 's', 't', 'e', 'r', 'n', 'a', 'l', ' ', 'f', 'e', 'r', 't', 'i', 'l', 'i', 'z', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', şeklindedir.
eksternal fertilizasyon kelimesinin tersten yazılışı noysazilitref lanretske diziliminde gösterilir.