elden avıçtan çıkmak

elden avıçtan çıkmak

Hasta, nöbetin şiddetinden dalmak.


elden avıçtan çıkmak

Avareleşmek, zaptedilmez hale gelmek.


elden avıçtan çıkmak için benzer kelimeler


elden avıçtan çıkmak, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 'l', 'd', 'e', 'n', ' ', 'a', 'v', 'ı', 'ç', 't', 'a', 'n', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
elden avıçtan çıkmak kelimesinin tersten yazılışı kamkıç natçıva nedle diziliminde gösterilir.